REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 § mukaan

1. Rekisterinpitäjä

Lil Jo & Vilja
Brahenkatu 14 D 110,
20100 Turku
Puh. 0400520018

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nora Peltoniemi
Sähköposti: info@liljovilja.fi
Puh. 0400520018

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä Lil Jo & Viljan Liljovilja.fi – verkkokauppaan tulleiden tilausten hoitamiseen ja asikassuhteiden ylläpitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen ja analysointiin henkilötietolain sallimissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Liljovilja.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteri sisältää tietoja, kuten nimi, katuosoite, postinumero ja toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tilaus- ja palautustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity toimii itse tiedonantajana rekisteröityessään palveluun ja vastaa tietojen oikeellisuudesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja järjestelmään pääsee kirjautumaan ainoastaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Asiakasrekisteriin kirjautunut henkilö voi itse muuttaa tietojaan tarvittaessa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai henkilökohtaisesti rekisteripitäjän luona.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa Liljovilja.fi -verkkokaupan käyttäminen ja rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki tiedot rekisteristä.