REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 § mukaan

1. Rekisterinpitäjä
Lil Jo & Vilja
Brahenkatu 14 D 110,
20100 Turku
Puh. 0400520018

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nora Peltoniemi
Sähköposti: info@liljovilja.fi
Puh. 0400520018

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä Lil Jo & Viljan Liljovilja.fi – verkkokauppaan tulleiden tilausten hoitamiseen ja asikassuhteiden ylläpitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen ja analysointiin henkilötietolain sallimissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Liljovilja.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteri sisältää tietoja, kuten nimi, atuosoite, postinumero ja toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tilaus- ja palautustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity toimii itse tiedonantajana rekisteröityessään palveluun ja vastaa tietojen oikeellisuudesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja järjestelmään pääsee kirjautumaan ainoastaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Asiakasrekisteriin kirjautunut henkilö voi itse muuttaa tietojaan tarvittaessa.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai henkilökohtaisesti rekisteripitäjän luona.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa Liljovilja.fi -verkkokaupan käyttäminen ja rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki tiedot rekisteristä.